Curso de FUNDAMENTOS DE FÍSICA MÉDICA. Baeza. 2018.